نویسنده: admin

۰

سوالات دوره های گذشته آزمون UTEPT

۲۰ دوره نمونه سوال آزمون UTEPT دانشگاه تهران با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت چپ سایت قسمت آزمون های...

۲

۱۱ دوره آزمون های EPT سال ۱۳۹۷دانشگاه آزاد

اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت راست سایت قسمت آزمون های EPT دانشگاه آزاد دانلود کنید. این آزمون ها با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی می...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون تافل دانشگاه تهران

۲۰ دوره نمونه سوال آزمون UTEPT دانشگاه تهران با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت چپ سایت قسمت آزمون های...

۰

۱۲ دوره آزمون های EPT سال ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد

اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت راست سایت قسمت آزمون های EPT دانشگاه آزاد دانلود کنید. این آزمون ها با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی می...

۰

سوالات UTEPT دانلود نمونه سوالات آزمون زبان دانشگاه تهران

۲۰ دوره نمونه سوال آزمون زبان دانشگاه تهران (UTEPT) با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت چپ سایت قسمت آزمون...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون زبان دانشگاه تهران

۲۰ دوره نمونه سوال آزمون UTEPT دانشگاه تهران با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت چپ سایت قسمت آزمون های...