به روزترین سایت EPT ایران به همراه آرشیو کامل نمونه سوالات ادوار گذشته به انضمام پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی آزمون ها و تحلیل نکات گرامری

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه خوارزمی

توجه : از آنجایی که دسترسی به سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه خوارزمی امکان پذیر نبوده است این سایت بر اساس منابع معرفی شده برای این آزمون و همچنین سوالات آزمون های IELTS ،TOEFL ، TOLIMO...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه شهید بهشتی

توجه : از آنجایی که دسترسی به سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه شهید بهشتی امکان پذیر نبوده است این سایت بر اساس منابع معرفی شده برای این آزمون و همچنین سوالات آزمون های IELTS ،TOEFL ،...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه اصفهان

توجه : از آنجایی که دسترسی به سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه اصفهان امکان پذیر نبوده است این سایت بر اساس منابع معرفی شده برای این آزمون و همچنین سوالات آزمون های IELTS ،TOEFL ، TOLIMO...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه شهید چمران اهواز

توجه : از آنجایی که دسترسی به سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه شهید چمران اهواز امکان پذیر نبوده است این سایت بر اساس منابع معرفی شده برای این آزمون و همچنین سوالات آزمون های IELTS ،TOEFL...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه شیراز

توجه : از آنجایی که دسترسی به سوالات آزمون بسندگی زبان دانشگاه شیراز امکان پذیر نبوده است این سایت بر اساس منابع معرفی شده برای این آزمون و همچنین سوالات آزمون های IELTS ،TOEFL ، TOLIMO...

۰

۳ دوره آزمون های EPT سال ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد

اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت راست سایت قسمت آزمون های EPT دانشگاه آزاد دانلود کنید. این آزمون ها با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی می...

۰

۱۲ دوره آزمون های EPT سال ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد

اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت راست سایت قسمت آزمون های EPT دانشگاه آزاد دانلود کنید. این آزمون ها با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی می...

۲

۱۱ دوره آزمون های EPT سال ۱۳۹۷دانشگاه آزاد

اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت راست سایت قسمت آزمون های EPT دانشگاه آزاد دانلود کنید. این آزمون ها با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی می...

۴

دانلود آزمون دوره ۵۲ زبان دانشگاه تهران با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی

اگر در مورد خرید اینترنتی اطلاعاتی ندارید به شماره ۰۹۱۸۳۶۷۷۶۱۴ (دکتر عباسی) پیام دهید تا ما فایل را به ایمیل یا تلگرام یا واتساپ شما ارسال کنیم.