به روزترین سایت EPT ایران به همراه آرشیو کامل نمونه سوالات ادوار گذشته به انضمام پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی آزمون ها و تحلیل نکات گرامری

۰

۲۴ دوره نمونه سوال آزمون زبان دانشگاه تهران (UTEPT)

اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت چپ سایت قسمت آزمون های UTEPT دانشگاه تهران دانلود کنید. این آزمون ها با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی...

۰

سوالات دوره های گذشته آزمون UTEPT

۲۴ دوره نمونه سوال آزمون UTEPT دانشگاه تهران با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت چپ سایت قسمت آزمون های...

۲

۱۱ دوره آزمون های EPT سال ۱۳۹۷دانشگاه آزاد

اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت راست سایت قسمت آزمون های EPT دانشگاه آزاد دانلود کنید. این آزمون ها با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی می...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون تافل دانشگاه تهران

۲۴ دوره نمونه سوال آزمون UTEPT دانشگاه تهران با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت چپ سایت قسمت آزمون های...

۰

۱۲ دوره آزمون های EPT سال ۱۳۹۶ دانشگاه آزاد

اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت راست سایت قسمت آزمون های EPT دانشگاه آزاد دانلود کنید. این آزمون ها با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی می...

۰

سوالات UTEPT دانلود نمونه سوالات آزمون زبان دانشگاه تهران

۲۴ دوره نمونه سوال آزمون زبان دانشگاه تهران (UTEPT) با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت چپ سایت قسمت آزمون...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون زبان دانشگاه تهران

۲۴ دوره نمونه سوال آزمون UTEPT دانشگاه تهران با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی اگر این آزمون ها را به صورت تک به تک می خواهید آنها را از منوی سمت چپ سایت قسمت آزمون های...