به روزترین سایت EPT ایران به همراه آرشیو کامل نمونه سوالات ادوار گذشته به انضمام پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی آزمون ها و تحلیل نکات گرامری

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون اشتمال

۹ دوره نمونه سوال آزمون اشتمال (تافل عربی) با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی و تحلیل نکات گرامری آماده است. فقط پرینت (کپی) سوالات ارسال می شود. از ارسال فایل معذوریم. لطفا اصرار نکنید. هر دوره...

۰

دانلود نمونه سوالات بسندگی عربی

۹ دوره نمونه سوال آزمون اشتمال (تافل عربی) با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی و تحلیل نکات گرامری آماده است. فقط پرینت (کپی) سوالات ارسال می شود. از ارسال فایل معذوریم. لطفا اصرار نکنید. هر دوره...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون تافل عربی

۹ دوره نمونه سوال آزمون اشتمال (تافل عربی) با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی و تحلیل نکات گرامری آماده است. فقط پرینت (کپی) سوالات ارسال می شود. از ارسال فایل معذوریم. لطفا اصرار نکنید. هر دوره...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون اشتمال دانشگاه قم

۹ دوره نمونه سوال آزمون اشتمال (تافل عربی) با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی و تحلیل نکات گرامری آماده است. فقط پرینت (کپی) سوالات ارسال می شود. از ارسال فایل معذوریم. لطفا اصرار نکنید. هر دوره...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون اشتمال دانشگاه سنندج

۹ دوره نمونه سوال آزمون اشتمال (تافل عربی) با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی و تحلیل نکات گرامری آماده است. فقط پرینت (کپی) سوالات ارسال می شود. از ارسال فایل معذوریم. لطفا اصرار نکنید. هر دوره...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون اشتمال دانشگاه جامعه المصطفی

۹ دوره نمونه سوال آزمون اشتمال (تافل عربی) با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی و تحلیل نکات گرامری آماده است. فقط پرینت (کپی) سوالات ارسال می شود. از ارسال فایل معذوریم. لطفا اصرار نکنید. هر دوره...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون اشتمال دانشگاه شیراز

۹ دوره نمونه سوال آزمون اشتمال (تافل عربی) با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی و تحلیل نکات گرامری آماده است. فقط پرینت (کپی) سوالات ارسال می شود. از ارسال فایل معذوریم. لطفا اصرار نکنید. هر دوره...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون اشتمال دانشگاه الزهرا

۹ دوره نمونه سوال آزمون اشتمال (تافل عربی) با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی و تحلیل نکات گرامری آماده است. فقط پرینت (کپی) سوالات ارسال می شود. از ارسال فایل معذوریم. لطفا اصرار نکنید. هر دوره...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون اشتمال دانشگاه قرآن و حدیث

۹ دوره نمونه سوال آزمون اشتمال (تافل عربی) با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی و تحلیل نکات گرامری آماده است. فقط پرینت (کپی) سوالات ارسال می شود. از ارسال فایل معذوریم. لطفا اصرار نکنید. هر دوره...

۰

دانلود نمونه سوالات آزمون اشتمال دانشگاه علوم اسلامی رضوی

۹ دوره نمونه سوال آزمون اشتمال (تافل عربی) با پاسخنامه تشریحی و ترجمه فارسی و تحلیل نکات گرامری آماده است. فقط پرینت (کپی) سوالات ارسال می شود. از ارسال فایل معذوریم. لطفا اصرار نکنید. هر دوره...